-

DrzewoPitagorasa

Artykuły użytkownika

Pomóżmy Mary Wagner

Do 12 września można pisać emaile do sędziego z poparciem dla Mary Wagner. 

Korespondencję można przesyłać e-mailem na adres sędziego: EricRick.Libman@ocj-cjo.ca z kopią do prokuratora: craig.power@ontario.ca oraz Koalicji dla Życia clc@campaignlifecoalition.com

Listy, zredagowane w języku angielskim, nie powinny przekraczać jednej strony, powinny zachowywać należyty dla sądu szacunek i być adresowane na ręce sędziego, orzekającego w sprawie Mary Wagner: Justice Eric (Rick) N. Libman

Właściwa forma zwracania się do sędziego to "Your Honor" lub "Dear Judge Libman". 

Więcej informacji na stronie "Niedzieli".

Fragment z artykułu:

"Dobrze by było, gdybyśmy tę serdeczność przelali teraz na papier i przesłali do sędziego t ...

DrzewoPitagorasa
11 września 2017 05:50

11     2606    0

Kto jest właścicielem ziemi na Ukrainie?

W przedmowie do książki Anthony Sutton’a “Wall Street and Rise of Hitler” mowa jest o trzech socjazlimach: bolszewickim, narodowym i korporacyjnym.  Z tym trzecim określeniem spotkałam się po raz pierwszy, ale po zastanowieniu dochodzę do wniosku, że właśnie socjalizm korporacyjny jest obecnie wprowadzany jako ustrój na całym świecie.

Dla osób czytających Coryllusa jest jasne, że głównym celem  jakiegokolwiek socjalizmu jest zmiana stosunków własnościowych. Jest to oczywiste gdy mówimy o socjalizmie bolszewickim lub narodowym. Ale w przypadku  socjalizmu  korporacyjnego może na pierwszy rzut oka nie być takie oczywiste. Myślę że sytuację pomoże nam rozjaśnić  analiza własności ziemi na Ukrainie.  

...
DrzewoPitagorasa
31 maja 2017 18:18

23     2009    9

Strona 1 na 1.